Category: Bishop Roald Nikolai

Kirkens ordning og enhet

Hvordan bevarer et kirkesamfunn sin identitet? Hva skaper samhold og enighet i menighetslivet? Disse beslektede spørsmål har lutherdommen gjerne besvart med å vise til forkynnelsens kraft. Bibelordet hevder suverent sin autoritet uten annen sosial formidling enn det som sies fra prekestolen. Ikke desto mindre ble det religiøse liv opprinnelig underlagt streng kontroll. Ved reformasjonens innføring …

Continue reading

Ecumenical conversations

The Nordic Catholic Church has strong bonds with Anglicans. However, the liberalising innovations in the Church of England have complicated our ecumenical relations with them and at the same time made many Anglicans who cherish the Catholic heritage look for a new home. In response, the Nordic Catholic Church has, together with our Mother Church, the …

Continue reading

Translate »